Sara Mannheimer – A cselekvés nulla foka

Szerző életrajz

Sara Mannheimer író, üvegművész, 1967-ben született Lundben, és Göteborgban nőtt fel.

Tanulmányait New Yorkban,Lisszabonban, Amszterdambanés Prágában végezte. 1998 óta Stockholmban él, saját üvegművészeti stúdiót vezet, ahol kurzusokat is tart.

Első regénye, a Reglerna (A szabályok) 2008-ban jelent meg, anői létről, alkotásról, anyaságról és a szexualitásról szól, amely aBorås Újság Elsőkönyves Díját nyerte el.Második regénye, A cselekvés nulla foka (Handlingen,2011) az Európai Unió Irodalmi Díjában részesült 2012-ben.

E művében a női lét egy-egy fontos szakaszát és az alkotáshoz vezető utat ábrázolja a könyveken, a hagyományon és a valóságon keresztül. Saját nyelvet hoz létre, költői atmoszférájú tereket, amelyeket szembeállít a praktikummal, a hétköznapi tevékenységek világával.Az olvasással járó tétlenség és a cselekvés vágya találkozik a regényben. Közben felsorakoznak azok a sajátos női perspektívák, mint a szexualitás, a szülés, a vetélés, változókor, vagy akár a háztartási teendők, amelyek a női írások, alkotások legnagyobb kihívásaival szembesítenek. Hogyan lehet írni mindezekről?Hogyan lehet megírni a női létet a maga teljességében?

Harmadik regénye 2016-ban jelent meg Urskilja oss (Megkülönböztetni minket) címmel, amelyben egy anyához való szimbiotikus kapcsolatot ábrázol, Göteborg és Stockholm között utazva, akár a jelen és a hagyományok, a gyermekkor és a középkorúság között ingázva.Kritikusai kiemelik művei eredeti hangú, nyelvteremtő lírikus prózanyelvét, sajátos álomszerű

világát.

Fülszöveg

Cselekedni vagy nem cselekedni… az itt a kérdés…

A svéd írónő művét a négy évszak tagolja, ezek megfeleltethetők a főszereplő élete egy-egy szakaszának. Ezt az életet könyvek határozzák meg, és a könyveken keresztül: találkozások. Különböző emberek sokszínű lenyomatai. Az Otthon és a külvilág egyaránt könyveken keresztül értelmeződik, ahol gyakran nehezen válik szét valóság és fikció, realitás és irodalom, jelen és múlt, megtörtént és elképzelt. Ebben a sokszor furcsa térben mintegy az absztrakció ellenpontjaként nyer jelentőséget a Rend világa. A főszereplő olvasással járó tétlensége ugyanakkor olyan belső utazás, amely a női lét meghatározó állomásain keresztül jut el az alkotás, azaz a cselekvés nulla fokához.

A cselekvés nulla foka

Író önéletrajz

Sara Mannheimer író, üvegművész, 1967-ben született Lundben, és Göteborgban nőtt fel.

Tanulmányait New Yorkban,Lisszabonban, Amszterdambanés Prágában végezte. 1998 ótaStockholmban él, saját üvegművészeti stúdiót vezet, ahol kurzusokat is tart.

 

Első regénye, a Reglerna (A szabályok) 2008-ban jelent meg, anői létről, alkotásról, anyaságról

és a szexualitásról szól, amely aBorås Újság Elsőkönyves Díját nyerte el.Második regénye, A cselekvés nulla foka (Handlingen,2011) az Európai Unió Irodalmi Díjában részesült 2012-ben.

E művében a női lét egy-egy fontos szakaszát és az alkotáshozvezető utat ábrázolja a könyveken, a hagyományon és a valóságon keresztül. Saját nyelvet hoz létre, költői atmoszférájútereket, amelyeket szembeállít a praktikummal, a hétköznapitevékenységek világával.Az olvasással járó tétlenség és a cselekvés vágya találkozik aregényben. Közben felsorakoznak azok a sajátos női perspektívák, mint a szexualitás, a szülés, a vetélés, változókor, vagy akár aháztartási teendők, amelyek a női írások, alkotások legnagyobbkihívásaival szembesítenek. Hogyan lehet írni mindezekről?Hogyan lehet megírni a női létet a maga teljességében?

 

Harmadik regénye 2016-ban jelent meg Urskilja oss (Megkülönböztetni minket) címmel, amelyben egy anyához való szimbiotikus kapcsolatot ábrázol, Göteborg és Stockholm közöttutazva, akár a jelen és a hagyományok, a gyermekkor és a középkorúság között ingázva.Kritikusai kiemelik művei eredeti hangú, nyelvteremtő lírikus prózanyelvét, sajátos álomszerű

világát.